Informācija pacientiem

 Informācija par kārtību, kādā ārstniecības iestāde SIA„Fizioterapeiti”

nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem
saņemt veselības aprūpes pakalpojumus

 

Apstiprināts ar ārstniecības iestādes

SIA „Fizioterapeiti” vadītāja

2014.gada 14.februāra rīkojumu Nr.1.

1. Veselības pakalpojumu sniegšanas vieta ārstniecības iestādē SIA„Fizioterapeiti”(turpmāk – ārsta prakse):  A. Čaka ielā 43-2, Rīgā, ēkas 2. stāvā.

2. FIZIOTERAPEITA Vadima Puharta darba laiks: pirmdienās, trešdienās no 8.00 līdz 19.30. Pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa mobilo tālr. 29777481.

3. Pacientus ar funkcionāliem traucējumiem nepieciešamības gadījumā individuāli sagaida pie ārdurvīm. Ārsta prakse nodrošina iekļūšanu ārsta praksē, organizē nepieciešamos transportēšanas pakalpojumus līdz ārsta kabinetam, pārvietošanos pa ārsta prakses telpām.

4. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināti uz vietas ārsta praksē.

5. Nepieciešamo palīdzību var pieteikt iepriekš, zvanot pa mobilo tālr. 29777481 vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: vadimspuharts@fizioterapeits.lv

6. Personām ar redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi un atbalsts ārsta praksē tiek nodrošināts, izmantojot atbilstošas rehabilitācijas tehnoloģijas.  

7. Informācija par kārtību, kādā ārstniecības iestāde nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota ārsta prakses telpās informatīvajā materiālā pacientu uzgaidāmajā telpā.

8. Papildus informāciju par iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārsta praksē var iegūt, sazinoties pa mobilo tālr. 29777481.

9. Tuvākās ārstniecības iestādes, kurās ir iespējams saņemt veselības aprūpes pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem ir:

-       Rīgas 1.slimnīca, Rīga, Bruņinieku iela 5, LV-1001, tālr. 67366375

-       Medicīnas centrs Pulss 5, AS "Veselības centru apvienība", Lāčplēša 38, Rīga, LV-1011, tālr.     67280614

 10. Fizioterapeits Vadims Puharts pacientus ar funkcionāliem traucējumiem pieņem arī Ogrē, Tīnūžu ielā 9.

 

Ārstniecības iestādes

SIA„Fizioterapeiti”

vadītājs  Vadims Puharts